:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
18095
เนื้อหา
193
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียน การคัดกรองนักเรียน จัดประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียนดำเนินการป้องกันแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน การส่งต่อนักเรียน ตามแนวปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย