:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
96
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ชื่อ – สกุล :  นายพิทักษ์  พิเศษ

 

ตำแหน่ง :  ครู  (คศ.2) 


วิชาเอก : การบริหารการศึกษา


วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.


โทร. : 0980971105, 0644416165

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางเพ็ชมณี  แก้วนอก

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3) 

 

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

 

วิชาโท :  คอมพิวเตอร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

โทร.0935143898

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางมนัญญา  อนุไพร


ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)


วิชาเอก : คณิตศาสตร์


วุฒิการศึกษา :  ค.บ.


โทร. : 0872595741

 

 

 

ชื่อ – สกุล : นางสาวชญาน์นันท์  ภายไธสง

 

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

 

วิชาเอก :  คณิตศาสตร์

 

 

วิชาโท :  คอมพิวเตอร์

 

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

 

โทร. : 0872528474

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายณัฎฐเดช  ทองใบ

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2) 

 

วิชาเอก :  หลักสูตรและการสอน
                 (การสอนคณิตศาสตร์)

 

วุฒิการศึกษา :  ศศ.ม.

 

โทร. 0612362898

 

 

 

ชื่อ – สกุล : นางพวงผกา  สุขละไม

 

ตำแหน่ง :  ครู  

 

วิชาเอก : คณิตศาสตร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

โทร. 0833714097