^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8823
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ในช่วงเช้าโรงเรียนแคนดงพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จมหาธีรราชเจ้า

โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนักเรียนและผู้กำกับร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ 

 ป้ายและประตูทางเข้าโรงเรียน

 

 

 หอพระพุทธปฏิมาประธานแคนดงพิทยาคมสถิตศิษยานุสรณ์

 

 อาคาร 4

 

 หอศิลป์

 

 ด้านหน้าอาคาร 4

 

 อาคารหอประชุม

 

 

 

 อาคาร 1

 

 โรงอาหาร

 

 

 

 

 

 

 อาคาร 2

 ฝ่ายปกครอง อาคาร 3

ประตูทางเข้า-ออก

 

 

 

 

 

ลำดับที่

เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

1

28 ธันวาคม 2529

นายสุคนธ์ ปะโพทะพัง (ปรัชญาวงศ์ชัย)

ครูใหญ่

2

5 พฤศจิกายน 2535

นายสมจิต วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

9 มกราคม 2542

นางไพจิตร หรรษาวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

19 ธันวาคม 2545

นายประจวบ วงสีสา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

8 ตุลาคม 2551

นายอำนาจ ศรีศิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

4 ธันวาคม 2555 
จนถึงปัจจุบัน

นายโกศล  เสนาปักธงไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1. นายพิจิตร  ศักดิ์ศรีท้าว                 ผู้ทรงคุณวุฒิ             ประธานกรรมการ

2. นายบุญหนา  ศรีลาดเลา               ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ

3. นายปัญญา  แก่นดี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

4. ร้อยตำรวจตรีภาคภูมิ  ทุมนาหาด    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

5. นายบุญร่วม  จิมานัง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

6. นายจักรี  ราชาโคตร                    ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

7. นายธนาเดช  ปะวะศรี                  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

8. นายประหยัด  สำราญดี                ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ

9. นายสมนึก  สิงหพีระกุล                ผู้แทนครู                   กรรมการ

10. นายอรรถพงศ์  วงศ์จันทร์           ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ

11. นายวิเชียร  ดำริห์                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

12. นายนันทวัฒน์  ยินดี                  ผู้แทนศิษย์เก่า            กรรมการ

13. พระมหาเย็น  ศิริมังคโล             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

14. นายใจ  สร้อยแสง                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

          15. นายโกศล  เสนาปักธงไชย         ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ www.kd-p.ac.th
โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>