^กลับขึ้นไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
96
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

 

 

 

1. นายพิจิตร  ศักดิ์ศรีท้าว                ผู้ทรงคุณวุฒิ             ประธานกรรมการ

2. นายวุฒิพงษ์ ผิวจันทร์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ

3. นายปัญญา  แก่นดี                     ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

4. ดาบตำรวจปรีชา อุสารัมย์             ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

5. นายศิริพงษ์  พูลวงศ์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

6. นายสมคิด  สุโพธิ์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

7. นายอุเทน  คำภีระ                       ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

8. นายมานิตย์ ขวัญทอง                  ผู้แทนผู้ปกครอง          กรรมการ

9. นายจรรยวรรธน์ พงศ์แก้วดี            ผู้แทนครู                   กรรมการ

10. นายสมควร สุโภชน์                    ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ

11. นายวิเชียร  ดำริห์                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

12. นายนันทวัฒน์  ยินดี                  ผู้แทนศิษย์เก่า           กรรมการ

13. พระครูจิตสีลา  ภิรม                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

14. พระอาจารย์ประสงค์ สุจินโน        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

          15. นายนิวัฒน์ โพธิมาศ                  ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ

 

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ https://kd-p.ac.th, https://www.kd-p.ac.th 

โทร.0-4419-3064, โทรสาร 0-4419-3064  
E-mail: kandong_p@hotmail.com
<หมายเหตุ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในโปรแกรม Google Chrome 35.0, Mosila firefox 30.0 ขึ้นไป ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 pixel>