:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
110
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นางจิดาภา  ศรีมหาพรหม

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก :  พลศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  ศษ.บ.

 

โทร. : 0811853102

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายจรรยวรรธ  แก้วดี

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก :  บริหารการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.

 

โทร. : 0899171952

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายไพฑูรย์  บูระพิน

 

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

 

วิชาเอก :  พลศึกษา

 

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

 

โทร. : 0957952853

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วิมล
                  กองไพรวัลย์

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1)
 

วิชาเอก :  พลศึกษา
 

วุฒิการศึกษา :  ศษ.บ.

 

โทร. : 0837982942