:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8559
เนื้อหา
185
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา

 


 

ชื่อ – สกุล :  นายสุจินต์  ถาวรผล

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3), หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

วิชาการเอก :  ศิลปศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  30 เม.ย.2509

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  8 เม.ย.2537

ชื่อ – สกุล :  นายธนัญชัย  ศรีจันทร์

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

วิชาการเอก :  ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)

วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ

วันเดือนปีเกิด :  26 พ.ค.2529

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  18 ก.พ.2557

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์

 

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

 

วิชาการเอก :  ดนตรี

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

วันเดือนปีเกิด :  06 ตุลาคม 2528

 

วันเดือนปีที่บรรจุ  :  12 สิงหาคม 2557