:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
112
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายสมคิด  อาจจำนงค์

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.1)

 

วิชาการเอก : สังคมศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  พธ.บ.

 

โทร. : 0613715568

ชื่อ – สกุล :  นายศารทูล  สุดประโคน

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาการเอก : สังคมศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.บ.

 

โทร. : 0833412828

 

ชื่อ – สกุล :  นายรพินทร์  พลทะกลาง

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก : สังคมศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

โทร. : 0844724457

 

 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวฐิตาพร  บุญเต็ม

ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)

 

วิชาเอก : สังคมศึกษา

 

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

 

โทร. : 0872473442

 

 

ชื่อ - สกุล นายวิฑูรย์  เวสะมูลา

 

ตำแหน่ง :  ครู (คศ.2)

 

วิชาเอก :  ภูมิศาสตร์

 

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

 

โทร. : 0857668716

 

ชื่อ  – สกุล :  นางปพิชญา  วรรณปักสิน

 

ตำแหน่ง  :  ครู คศ.2

 

วิชาเอก  :  รัฐประศาสนศาสตร์

 

วุฒิการศึกษา  :  ศศ.บ.

 

โทร. : 0637561488