ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.google.co.th/maps/place/โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/@15.3227255,103.1303268,614m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x3119b44ad88abca3:0x4a33168134ab7d9f