:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
18095
เนื้อหา
193
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

งานปฏิคม

งานปฏิคม มีหน้าที่ ให้บริการ อาหารว่าง และน้ำดื่ม สำหรับแขกผู้มาเยือน และในงานการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

งานจัดสรรระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

งานจัดสรรระบบบริหารและพัฒนาองค์กร มีหน้าที่  ดูแลสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำทะเบียนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดเก็บเอกสารทุกอย่างของฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดบรรยากาศภายในสำนักงานให้น่าอยู่น่าพัก ดูแลส่งของเครื่องใช้ที่เก็บภายในห้องให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการให้บริการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย