:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
17885
เนื้อหา
193
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

งานโภชนาการ

งานโภชนา  มีหน้าที่  ควบคุมดูแลงานโรงอาหาร น้ำดื่ม และการบริโภคของนักเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตามภาระงานหรือกิจกรรมเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมาย

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ห้องโสตทัศนศึกษา)

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ห้องโสตทัศนศึกษา) มีหน้าที่ ควบคุมดูแลอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้บริการงานโสตทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคารสถานที่

งานบริหารสถานที่  มีหน้าที่ จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียนและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานอนามัย

งานอนามัย มีหน้าที่  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การจัดระบบอนามัยพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่ติดต่อเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย