:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
116
เนื้อหา
224
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเก็บรวบรวมหลักฐานจากฝ่ายง่านต่างๆ เพื่อรับรองการเรียนรู้และบริการงานวิชาการ

งานทะเบียน-วัดผล ประเมินผล

งานทะเบียน-วัดผล ประเมินผล มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน ทะเบียนรายงานผู้จบหลักสูตร ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร ออกหมายเลขประจำตัวนักเรียน ข้อมูลนักเรียน รับสมัครนักเรียน การเปลี่ยนชื่อสกุล การรับเข้า - ย้ายออก ของนักเรียน และเก็บเอกสารเกี่ยวกับนักเรียนทุกประเภท ในการลงทะเบียนการติดตามควบคุมจัดทำสมุดประเมินในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สอบแก้ตัว สำรวจเวลาเรียน และเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับงานวัดผล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย