:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
18364
เนื้อหา
202
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันครู 2559 1002
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 1021
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558 1026
Merry Cristmas & Happy New Year 2016 996
กีฬาสีภายใน "แคนดงเกมส์ 28" 1098
ลำน้ำมูลเกมส์ 2558 1022
ส่งตัวคุณครูชาติชาย 1058
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 1099
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2558 987
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 975
พิธียกเสาธงชาติ 2558 1137
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 1016
ค่ายจริยธรรม คุณธรรมนำใจ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 987
การประเมินความคงสภาพของโรงเรียนในฝัน 1105
กิจกรรมเนื่องในอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 1037
วารสารประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 998
เลือกตั้งสภานักเรียน 2558 1071
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 1044
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 1059
ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2558 1037
ประกาศผลสอบวัดความรู้ ม.1,ม.4 ปี 2558 1165
วารสาร ร.ร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 1067
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ 2/2557 994
วันครู ประจำปี 2558 1075
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 1184
ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญฯ 2557 1267
วันคริสต์มาส &ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 1146
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557 1091
งานชุมนุมยุวกาชาดสี่ภูมิภาค 1118
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2557 1162
ประเพณีลอยกระทง 2557 1062
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2557 883
งานกฐินเด็กดี V-Star 1019
งานเกษียณ 57 1121
แคนดงเกมส์ ครั้งที่ 27 1323
เซ็นสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 996
อบรมภูมิสารสนเทศ 1088
อำลาคุณครูศิริปัญญา สะเดา 840
วารสารโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 57 894
วารสารโรงเรียน ประเดือนสิงหาคม 57 892
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ 987
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2557 954
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2557 979
ศึกษาดูงานจังหวัดเลย 859
ศึกษาดูงานสภานักเรียน 864
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยวชน 853
กิจกรรมหล่อเทียนและวันเข้าพรรษา 971
การประเมินคุณธรรมนำวิชาการฯ 960
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 977
งานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 895