โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 11 บ้านอนามัย ถนนสตึก-ชุมพวง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บไซต์ www.kd-p.ac.th โทร. 0-4419-3014  โทรสาร. 0-4419-3014  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.