Skip แนะนำ Moodle

แนะนำ Moodle

moodle

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน CMS(Course Management System ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู ใช้เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต
Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการจัดกลุ่มทำรายงานระดับ ม.4
 
แจ้งให้ทราบ

สืบเนื่องจากมีนักเรียนที่ต้องย้ายขยับห้องเรียนจากห้อง 4 มาห้องเรียน 2 และ 3 ทำให้ยอดการจัดกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มต่างๆ เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนจึงพิจารณาให้นักเรียนที่ประสบปัญหาให้สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มได้ จากเดิมที่เคยแจ้ง คือ 3-5 คน สามารถปรับเป็น 3-7 คนได้ แต่ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาเพิ่มนักเรียนที่ย้ายมาจากห้อง 4 เดิมเท่านั้น หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่ครูผู้สอนเท่านั้นครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
23 ก.พ. 2560
รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
***ประกาศผลการสอบ ม.5/1 นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบได้แล้ว***
 
นักเรียนที่เรัยน และสอบในรายวิชาคอมพิวเตอร์ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร ให้ดำเนินการตรวจสอบผลการเรียน และคะแนนที่ได้ หากมีข้อสงสัยให้แจ้งครูผู้สอนให้ทราบต่อไป


ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ครูผู้สอน
9 ก.พ. 2560
รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
**** ด่วน ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนแบบออนไลน์ ****
 

pic

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียนแคนดง พิทยาคม แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดได้ตลอดเวลา ผู้ต้องการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร หรือที่อีเมล์ admin@kd-p.ac.th หรือ pudorn20@gmail.com tel. 082-7568244 Line : 0827568244


ผู้ดูแลระบบ
administrator

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip สืบค้นข้อมูล Google

สืบค้นข้อมูล Google

Google