Skip แนะนำ Moodle

แนะนำ Moodle

moodle

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน CMS(Course Management System ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับสถาบันการศึกษา หรือครู ใช้เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต
Skip Main Menu

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
*************แจ้งนักเรียน ม.4 เรื่องการจัดทำรายงานปลายภาค**************
 
คำสั่งในการจัดทำรายงาน ม.4 ทุกคน

*** ให้นักเรียนอ่าน และทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานตามหัวข้อด้านล่าง เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานและจัดส่งได้อย่างถูกต้อง ***

1. ให้นักเรียนใช้สมาชิกกลุ่มเดิมเพื่อจัดทำรายงาน โดยจัดส่งรายชื่อสมาชิกในหน่วยที่ 6 ใน Moodle
2. ให้จัดทำรายงานการออกแบบ และสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วย Sketchup ตามเค้าโครง การจัดทำรายงานที่แนบไฟล์ให้ด้านเล่างในหน่วยที่ 6 ใน moodle โดยจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ (จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word และปริ้นสี เข้าเล่มให้สวยงาม)
***การสร้างแบบบ้าน และโมเดลบ้านให้ใช้โมเดลบ้านเดิมที่เคยทำไปแล้วในภาคเรียนที่1/2560 ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็ได้(ให้เป็นบ้านชั้นเดียว หรือสองชั้นก็ได้ และดำเนินการใส่หลังคาให้สวยงาม จะเป็นโมเดลแบบปิดหลังคา และใส่วัสดุตกแต่งภายในเหมือนจริง) หรือนักเรียนจะเลือกจัดทำใหม่โดยให้มาเลือกจากแบบบ้านที่ครูให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น***
3. ให้สร้างโมเดลเสมือนจริงจากการออกแบบด้วยโปรแกรม Sketchup (แบบแปลนบ้านให้ใช้ AutoCAD ทำก่อน)
4. จัดส่งตามรายการดังต่อไปนี้
4.1 เล่มรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ 1 เล่ม
4.2 แผ่นซีดีที่ไรท์ข้อมูลของแบบบ้านที่ออกแบบด้วย Sketchup ในรูปแบบของไฟล์งาน และออกแบบกล่องบรรจุแผ่นให้สวยงามพร้อมพร้อมประกอบ และภาพสมาชิกในกลุ่มบนกล่องซีดี
4.3 โมเดลเสมือนจริงที่จำลองจากการออกแบบด้วย Sketchup
5. จัดส่งให้ทันตามกำหนดเวลา และให้นักเรียนได้รับผลการเรียนในกรณีที่จัดส่งรายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา หรือไม่จัดส่งรายงาน โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือวันก่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 เท่านั้น
6. เมื่อพ้นกำหนดส่งถือว่านักเรียนไม่ประสงค์จัดส่งชิ้นงานและผู้สอนจะให้ผลการ เรียนเป็น "ร" ไว้ก่อนโดยไม่มีข้อยกเว้นและโต้แย้งโดยเด็ดขาด
7. การจัดทำรายงานให้นักเรียนดาวน์โหลดเค้าโครงรายงานในหน่วยที่ 6 ใน moodle ไปจัดทำ ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น และสามารถเพิ่มรายละเอียดตามความเหมาะสมได้

หมายเหตุ การจัดพิมพ์รายงานให้ใช้ฟอนต์อักษรแบบ TH Sarabun เท่านั้น
ลิงค์เข้าสู่ ในหน่วยที่ 6 ใน moodlehttp://www.kd-p.ac.th/moodle/course/view.php?id=20
รูปภาพของภาณุพงศ์ ศุภอุดร
แจ้งถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน
 
แจ้งเลื่อนการส่งการออกแบบบ้านที่ครูมอบหมาย ในวิชาการสร้างแบบจำลอง 3 มิติด้วย Sketchup ครูผู้สอนขอเลื่อนการส่งผ่านทาง Moodle ออกไปถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เกิน 16.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถ้าพ้นกำหนดหัก 10 คะแนน ***หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่ส่งตัวบ้านที่ยังไม่มีหลังคาให้จัดส่งโดยตั้งชื่องานเป็นชื่อนักเรียนตามด้วยห้องเรียน ตัวอย่างเช่น กานดา41 ส่วนนักเรียนที่จะจัดส่งบ้านที่มีหลังคาแล้วให้ตั้งชื่องานเป็นชื่อนักเรียนตามด้วยห้องและตามด้วย -roof ตัวอย่างเช่น กานดา41-roof การส่งหลังคาให้จัดส่งไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น นักเรียนที่ส่งทั้งแบบตัวบ้านพร้อมหลังคาให้ได้รับ 10 คะแนน ส่วนนักเรียนที่ส่งเฉพาะตัวบ้านไม่มีหลังคาให้ 5 คะแนน

ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร
ครูผู้สอน 1 กุมภาพันธ์ 2561

pic

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียนแคนดง พิทยาคม แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดได้ตลอดเวลา ผู้ต้องการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูภาณุพงศ์ ศุภอุดร หรือที่อีเมล์ admin@kd-p.ac.th หรือ pudorn20@gmail.com tel. 082-7568244 Line : 0827568244


ผู้ดูแลระบบ
administrator

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip สืบค้นข้อมูล Google

สืบค้นข้อมูล Google

Google