:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8823
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายวิรัตน์  แสงกุล

ตำแหน่ง :  ผอ.รร. ผอ.ชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก :  การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  กศ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  02 ก.ค.2505

วันเดือนปีที่บรรจุ :  24 มิ.ย. 2527

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายสุเทพ   วัฒนพงศ์ศิริ

ตำแหน่ง :  รองผอ.รร.รองผอ.ชำนาญการ

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.

วันเดือนปีเกิด :  18 เม.ย.2503

วันเดือนปีที่บรรจุ :  2 มิ.ย.2523

 

 

ชื่อ – สกุล :  นายจรรยวรรธ  แก้วดี

ตำแหน่ง :  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ (คศ.3) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วิชาเอก : บริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ศษ.ม.

วันเดือนปีเกิด : 18 ก.ย. 2518

วันดือนปีที่บรรจุ :  20/07/2537