โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ที่ 11 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.google.co.th/maps/place/โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/@15.3247781,103.1311507,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4a33168134ab7d9f