เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ในช่วงเช้าโรงเรียนแคนดงพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จมหาธีรราชเจ้า

โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนักเรียนและผู้กำกับร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ค่ะ