:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-2.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t13.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t18.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t28.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg
 • t271.jpg
 • t401.jpg

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: ยิ่งเฟสยิ่งใกล้ ::

:: บทเรียนออนไลน์ ::


:: ระบบสมาชิก ::

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8805
เนื้อหา
142
เว็บลิงก์
142

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พนักงานราชการ

 

ชื่อ – สกุล :  นางสุนัชชา  แสงจันทร์

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

วิชาเอก :  เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  1 ก.ค.2515

 

ชื่อ – สกุล :  นางกมลชนก  มาเจริญ

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  15 พ.ค.2521

ชื่อ – สกุล :  นางสาวหัทยา  ชะรองรัมย์

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :  ค.บ.

วันเดือนปีเกิด :  20 กันยายน 2535