:: แนะนำครูและบุคลากร ::

 • pituk.jpg
 • t1.jpg
 • t2.jpg
 • t3.jpg
 • t4.jpg
 • t5.jpg
 • t6.jpg
 • t7.jpg
 • t8.jpg
 • t9.jpg
 • t10-1.jpg
 • t10-3.jpg
 • t11.jpg
 • t12.jpg
 • t14.jpg
 • t15.jpg
 • t16.jpg
 • t19.jpg
 • t20.jpg
 • t21.jpg
 • t22.jpg
 • t23.jpg
 • t24.jpg
 • t25.jpg
 • t26.jpg
 • t27.jpg
 • t29.jpg
 • t30.jpg
 • t31.jpg
 • t32.jpg
 • t33.jpg
 • t34.jpg
 • t35.jpg
 • t36.jpg
 • t37.jpg
 • t38.jpg
 • t39.jpg
 • t43.jpg
 • t222.jpg

::ประเมินคุณธรรมฯ (ITA)::

:: โรงเรียนสุจริต ::

l110

:: บทเรียนออนไลน์ ::

:: fanpage ร.ร. ::

:: จำนวนผู้ออนไลน์ ::

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

:: สถิติการเข้าชม ::

ผู้ชม
8623
เนื้อหา
185
เว็บลิงก์
153

:: ระบบสมาชิก ::

ประกาศผลสอบวัดความรู้ ม.1,ม.4 ปี 2558

 

ประกาศผลสอบวัดความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 1 - 10 
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ปีการศึกษา  1/2558
         
ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน
1 0001 เด็กชายภานุ ชูรัมย์ บ้านโนนกลาง
2 0014 เด็กชายนครินทร์ ชะมีรัมย์ บ้านงิ้ว
3 0072 เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขหนา อนุบาลแคนดง
4 0054 เด็กชายธนาธิป บุญครอง บ้านงิ้ว
5 0094 เด็กหญิงชลนิภา สังสีแก้ว บ้านสระบัว
6 0138 เด็กหญิงจีรนันท์ มากมล บ้านซาดหัวหนองแคน
7 0036 เด็กหญิงพรทิพา พลมีเดช บ้านหนองสรวง
8 0040 เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงอรุณ บ้านหนองสรวง
9 0137 เด็กหญิงชนินาถ งามดี บ้านสตึก
10 0059 เด็กชายภานุพงศ์ กาหลง อนุบาลแคนดง

 

 

ประกาศผลสอบวัดความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 1 - 10 
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ปีการศึกษา  1/2558
         
ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล จบจากโรงเรียน
1 0036  นางสาวอรุณศิริกานต์ เบอร์ไธสง แคนดงพิทยาคม
2 0005  นางสาวอาริยา มะลิสอน แคนดงพิทยาคม
3 0009  นายอนุชา ดีชัยรัมย์ บ้านหนองการะโก
4 0066  นายกอบชัย เหียดไธสง แคนดงพิทยาคม
5 0043  นางสาววาสนา สะเทินรัมย์ แคนดงพิทยาคม
6 0044  นางสาวกัญญาณัฐ หารชนะ แคนดงพิทยาคม
7 0001  นายศรพิสิทธิ์ สุดคนึง แคนดงพิทยาคม
8 0018  นางสาวอุษณี เนาวิรัตน์ แคนดงพิทยาคม
9 0002  นายณัฐกิตติ์ นานรัมย์ มารีย์อนุสรณ์
9 0042  นางสาวปวีณ์ธิดา อุตส่าห์ แคนดงพิทยาคม
9 0072  นางสาวอัญมณี เเก้วนอก แคนดงพิทยาคม

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช